Re:Zero Updates

a photo đã được thêm vào: Rem cách đây một tháng 1 by JadePearlSky
a comment was made to the poll: Who should end up with Subaru: Rem hoặc Emilia? hơn một năm qua by MikuHatsune0101
a comment was made to the poll: yêu thích Re:Zero Character? hơn một năm qua by fangirl1o1
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích Re:Zero girl? hơn một năm qua by Ochacowaifu
a comment was made to the poll: What is Felix Argyle’s gender? hơn một năm qua by NagisaFurukawa-
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Felix Argyle’s gender? hơn một năm qua by Jfyh8sgrnbn5
a poll đã được thêm vào: What is Felix Argyle’s gender? hơn một năm qua by Jfyh8sgrnbn5
a video đã được thêm vào: Isekai Quartet Season 2 hơn một năm qua by MisterH
an icon đã được thêm vào: Re: Zero hơn một năm qua by NagisaFurukawa-
a link đã được thêm vào: Overlord, KonoSuba, Re:Zero, Tanya the Evil Characters Gather in Crossover anime Isekai Quartet hơn một năm qua by MisterH
a video đã được thêm vào: Overlord, KonoSuba, Re:Zero, Tanya the Evil Characters Gather in Crossover anime Isekai Quartet hơn một năm qua by MisterH
a wallpaper đã được thêm vào: Re:Zero hơn một năm qua by NagisaFurukawa-
a comment was made to the photo: Emilia, Pack, Ram, Rem hơn một năm qua by xXLlamaNekoXx
a video đã được thêm vào: Re:ZERO: Death hoặc Kiss hơn một năm qua by MisterH
a poll đã được thêm vào: yêu thích Re:Zero Character? hơn một năm qua by stickgirl35
a poll đã được thêm vào: Who is your yêu thích Re:Zero girl? hơn một năm qua by stickgirl35
a poll đã được thêm vào: Who should end up with Subaru: Rem hoặc Emilia? hơn một năm qua by Jaaron1996