What do you think? Place your vote!
(Placed your vote already? Remember to login!)

ngẫu nhiên Out of my hàng đầu, đầu trang 5 yêu thích actors {in no particular order} Who do bạn prefer?

15 fans picked:
Michael J. cáo, cáo, fox
   47%
Adam Sandler
   33%
David đào xới, nhổ, đào xới, nhổ, spade
   20%
Chris Farley
no votes yet
Jon Heder
no votes yet
 MJ_Fan_4Life007 posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

4 comments

user photo
Dreamtime picked Michael J. cáo, cáo, fox:
he is awesome
posted hơn một năm qua.
 
user photo
XxLostAngelxX picked Michael J. cáo, cáo, fox:
Chris Farley was pretty funny too
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Zeppie picked Michael J. cáo, cáo, fox:
He's a great guy :)
posted hơn một năm qua.
 
user photo
hatelarxene picked Michael J. cáo, cáo, fox:
Great guy
posted hơn một năm qua.