trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

H

What are the skills of the entrepreneur?
 Nokwazi posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

TheLefteris24 said:
Umm... Are bạn Sure This Is The Right Place To Be Asking These Kind Of các câu hỏi ?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Americsson1776 said:
Hope and shrewdness.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »