trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

How does bart baker get a lot of các lượt xem on Youtube

I wanna learn
 pizzafan posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Returningnew said:
Money+Power = Fame
select as best answer
posted hơn một năm qua 
shadowlover3000 said:
Because he's funny and his video quality is really good, for starters.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
What else
pizzafan posted hơn một năm qua
*
He probably advertises and has many websites that his stuff is on.
shadowlover3000 posted hơn một năm qua
next question »