trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn have cá tank hoặc bowl?

How long it is hoặc how big it is?
Mine is 12 inches long and 6 fishes.
 jessy_an posted hơn một năm qua
next question »