trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Ask me anything

ngọn lửa, chữa cháy away
*
How can I ask bạn a question?
prophet69 posted hơn một năm qua
*
Can I ask bạn a question? What câu hỏi should I ask you?
prophet69 posted hơn một năm qua
*
What is the colour of fart?
prophet69 posted hơn một năm qua
 polarwagon15 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

prophet69 said:
Anything?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
anything
polarwagon15 posted hơn một năm qua
*
Well, I did.
prophet69 posted hơn một năm qua
*
What is the answer to this question?
prophet69 posted hơn một năm qua
*
oh, OOOOHHHHHH
polarwagon15 posted hơn một năm qua
stellamusa101 said:
Guess my favourite colour
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
blue
polarwagon15 posted hơn một năm qua
*
Purple and black. LOL – Liên minh huyền thoại black
stellamusa101 posted hơn một năm qua
jessy_an said:
??? ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ivoryphills said:
Should I take down this video?
link
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »