trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What is your name in English?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

girsmurf22 said:
Go to my thông tin các nhân and figure it out
select as best answer
posted hơn một năm qua 
klaine_forever said:
Kashmir :D
select as best answer
 Kashmir :D
posted hơn một năm qua 
*
That's such a pretty name! :)
sarabeara posted hơn một năm qua
*
Oh jeez Darren is staring into my soul....
Seastar4374 posted hơn một năm qua
shadowlover3000 said:
Jennie :\
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Seastar4374 said:
Rochelle
select as best answer
 Rochelle
posted hơn một năm qua 
*
Horsey!!!XD
90sfan posted hơn một năm qua
xxxdeadgirlxxx said:
Jacob Perez (Yeah im princeton problem use division)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Heroine999 said:
Still Jade.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kaboomgirl said:
No one shall know my name besides my dear Jenni-chan.
Because.

I.

Am.

BATMAN.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
XD
90sfan posted hơn một năm qua
NyashaJ said:
Grace of God
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Same as mine :)
Musiquelover posted hơn một năm qua
cupcakegirl31 said:
Nicole
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Lady_Rebel said:
It means pure sacrifice/ewe/lamb. ...Thanks, Mom. Just thanks.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Never_Let_Me_Go said:
Um I don't have a name.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
UltmateUltima said:
My name means 'Melody' in Korean.
:3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ilovemichael17 said:
it's the same
select as best answer
posted hơn một năm qua 
rileyferguson said:
i am british so there is no need for this
select as best answer
posted hơn một năm qua 
smartone123 said:
Storm and forever storm
select as best answer
posted hơn một năm qua 
friends_4_ever said:
Ema!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Katniss224 said:
In English..English...English....Well...It's a guy name and it's Swedish and i'm alittle girl...but it means ''battle'' in English. :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Musiquelover said:
God's Grace
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Face_of_Music said:
Jasmine
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
my name is an altered version of your name
jazzscarb posted hơn một năm qua
*
That's bloody brilliant!
Face_of_Music posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại
jazzscarb posted hơn một năm qua
*
XD
Face_of_Music posted hơn một năm qua
jazzscarb said:
Jazlyn....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Twilight_Dream said:
It means "Honey" hoặc "Sweetness".
select as best answer
posted hơn một năm qua 
90sfan said:
Arianna
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »