trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Did bạn know the truth to fortune cookies?

America made the fortune cookies, not China :|


 Did bạn know the truth to fortune cookies?
 chillyneon posted hơn một năm qua
next question »