trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn guys think I should take another break?

Like 'till Friday . . . hoặc something?
 amzel posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

8theGreat said:
If bạn want to, bạn should.
If bạn don't want to, bạn shouldn't.

Nobody here is going to force bạn to do anything bạn don't want to. The choice is all yours.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
:) I will.
amzel posted hơn một năm qua
Mrs-X said:
If bạn feel like taking one sure
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
XD
amzel posted hơn một năm qua
next question »