trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Have bạn ever......

Hoped that life is all just a big dream and that you'll be dead in the morning? i do...all the time......
 Castalinia posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

DreamyMuffin said:
Yes.Usually.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »