trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Would bạn mind doing me a favor?

Please answer this question:
link
It's for my best friend....it would really help if bạn answered the câu hỏi ^_^
 XanteR posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

noahnstar1616 said:
Yes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Yes what?
XanteR posted hơn một năm qua
*
I DO mind.
noahnstar1616 posted hơn một năm qua
*
:'(
XanteR posted hơn một năm qua
next question »