trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn like MY drawing?~

link

^3^
 smartone123 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

wantadog said:
O_O
O_O
O_O
-_-
O_O
awesome!!!
select as best answer
 O_O O_O O_O -_- O_O awesome!!!
posted hơn một năm qua 
*
Yes! O3o
smartone123 posted hơn một năm qua
-Wednesday- said:
bạn are amazing, darling.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thx ya bạn great artist too o3o
smartone123 posted hơn một năm qua
*
Not really. :C
-Wednesday- posted hơn một năm qua
*
No.
-Wednesday- posted hơn một năm qua
DecodingRomance said:
Your too amazing :]
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thx XD
smartone123 posted hơn một năm qua
poniesaremybffs said:
KATNISS!!!!! K+P=PEENISS!!! Yes. I do believe that your statement in the art world is fabulous, darling.


PEENISS!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thx
smartone123 posted hơn một năm qua
SecraLas said:
It's ok.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thx I think :p.....neopeta!o3o
smartone123 posted hơn một năm qua
Seastar4374 said:
Yeah its really good. I finally got my cartoon verson of Katniss done.
select as best answer
 Yeah its really good. I finally got my cartoon verson of Katniss done.
posted hơn một năm qua 
*
bạn should add a speech bubble saying ".... Ok then," LOL – Liên minh huyền thoại
dizzydiscgirl posted hơn một năm qua
*
ya and nice job!
smartone123 posted hơn một năm qua
darkwave said:
Yeah! Its very cool! :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thx XD
smartone123 posted hơn một năm qua
fake_alibi13 said:
Yay Katniss! :D It's nice :) Do bạn like the ngẫu nhiên drawing I just finished?
select as best answer
 Yay Katniss! :D It's nice :) Do bạn like the ngẫu nhiên drawing I just finished?
posted hơn một năm qua 
*
looks weird in jpg form... :(
fake_alibi13 posted hơn một năm qua
*
thats nice legs a bit weird perspective but tình yêu the color!
smartone123 posted hơn một năm qua
next question »