trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Anyone play Playstation?

If so,name Yo' Playstation ID. I will add you~
 tokidoki123 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

twilight939 said:
i have i tình yêu call of duty
select as best answer
posted hơn một năm qua 
KaulitZfan said:
do u mean ps3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yes.
tokidoki123 posted hơn một năm qua
*
if bạn do mean ps3 im tomkaulitz97
KaulitZfan posted hơn một năm qua
*
u ?
KaulitZfan posted hơn một năm qua
XxKeithHarkinxX said:
Playstation 1, 2, hoặc 3?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
3
tokidoki123 posted hơn một năm qua
*
nope.
XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
next question »