trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what are some good chick flicks

 karpach_14 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

MarMar_XigLux said:
In my opinion? None.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ArcticWolf said:
If bởi chick flicks bạn mean romantic comedies, I wouldn't know of any, because I don't like chick flicks. sorry.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
aneedham99 said:
Twilight,The Notebook,The Last Song,Beastly Movies
Like These.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »