trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Post a picture about something bạn tình yêu and answer this question.

Lolboredom.

The câu hỏi is: Do bạn like penguins?

I tình yêu penguins.
 Post a picture about something bạn tình yêu and answer this question.
 LinaHarrow posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LadySpaz said:
No. I lurve penguins. =w=
select as best answer
 No. I [i]lurve[/i] penguins. =w=
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại
LinaHarrow posted hơn một năm qua
emogirl13135 said:
yes i like penguins question:do bạn like emo.........i tình yêu emo

select as best answer
 yes i like penguins question:do bạn like emo.........i tình yêu emo
posted hơn một năm qua 
bluesweets said:
Penguins are ok. My friend's nickname is Penguin.
select as best answer
 Penguins are ok. My friend's nickname is Penguin.
posted hơn một năm qua 
*
That's a pretty cool nickname.
LinaHarrow posted hơn một năm qua
next question »