trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What are bạn ready to do to meet your idol/inspiration/role model?

 piperleoforever posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Wendy99 said:
What are my options?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
let your imagination go :)
piperleoforever posted hơn một năm qua
*
Man that sucked!
Wendy99 posted hơn một năm qua
*
what?
piperleoforever posted hơn một năm qua
tellymaster said:
Bring him back to life.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
awww
piperleoforever posted hơn một năm qua
jodieebabee said:
anything it takes tbf
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »