trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

I NEED HELP!!!!!!!!!!!!!!:-p

with getting thêm những người hâm mộ nd to see if my ex still likes me cuz he đã đưa ý kiến that im adorable,cute nd funny.wats dat mean do he like me hoặc not hoặc he just c me as a friend?
 fufe123 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

izzysawsome said:
Srry can't undrstand ur typin. plz writ norml. thax.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
how do bạn not understand
xxemogirl101xx posted hơn một năm qua
*
No I understand it just bugs me when people write like that.
izzysawsome posted hơn một năm qua
*
sorry
fufe123 posted hơn một năm qua
*
Don't worry, it's fine. I used to, and still write like that sometimes :)
izzysawsome posted hơn một năm qua
teamalecdemetri said:
well.....if he says that u are adorable, cute,and funny, he probably stills likes you. it sounds like it..........sure i'll be your fan, on one condition.........add me back:)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Yeah what she/he đã đưa ý kiến ^ XD
Damon-Bamon12 posted hơn một năm qua
*
im a girl:)
teamalecdemetri posted hơn một năm qua
*
that IS what she đã đưa ý kiến XD
teamalecdemetri posted hơn một năm qua
Damon-Bamon12 said:
think he really likes you! ♥
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
* I think
Damon-Bamon12 posted hơn một năm qua
*
i hope
fufe123 posted hơn một năm qua
next question »