trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

watch:)

*
yeah i made a fucking mistake so i đã đăng the câu hỏi AGAIN.yay!!!!!!
moonwalker64 posted hơn một năm qua
*
^^
moonwalker64 posted hơn một năm qua
 moonwalker64 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

deathroman13 said:
Hahaha this is so brilliant.

and now I am going to die in 7 day's.
I'm going to be strangled bởi an củ hành, hành tây ring.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i'm so sorry.....:( wait...i watched that too DX oh crap
moonwalker64 posted hơn một năm qua
*
XD
deathroman13 posted hơn một năm qua
next question »