trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

like your fave abbreviation hoặc emoticon?

please answer both FOR thêm FUN also please post any pic that isnt wrong perverted hoặc nasty!(if they are any of those things some one may báo cáo yo)
 keshagurl17 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

cloudstrifefan said:
OMQ
&
:D hoặc =')
select as best answer
 OMQ & :D hoặc =')
posted hơn một năm qua 
*
HA ROTFL LMFAO LOL – Liên minh huyền thoại s hilarious is the point!
keshagurl17 posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại
cloudstrifefan posted hơn một năm qua
*
It's not mine I took it off a fanclub.
cloudstrifefan posted hơn một năm qua
LunaShay said:
Stfu ._.
select as best answer
 [b]Stfu ._.[/b]
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại
cloudstrifefan posted hơn một năm qua
next question »