trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

How Many NBA Teams Do bạn Like?

 soxfan89 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

New_Moon_Master said:
Zero.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Zero, But Why?
soxfan89 posted hơn một năm qua
*
Because I don't like sports particularly, except for a little football.
New_Moon_Master posted hơn một năm qua
next question »