trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

are bạn Extendid 4 This

has it been too Long?
 selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

r-pattz said:
Oh, who cares?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
ruby1000 said:
what exactly are u asking?

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Watch the Video
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
*
oh the link is not coming up for me since flash plug has Nữ hoàng băng giá on my comp.
ruby1000 posted hơn một năm qua
*
o
selenagomezfan7 posted hơn một năm qua
next question »