trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

xin chào does anyone on here know how to make banners?

i dont mean like just đăng tải an image then crop it then put text and ur done. co i mean like actually making the banner.
 twilightlover73 posted hơn một năm qua
next question »