trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Unrelated caption pics wanted!

Plz make home-made ones like this one *KishuandIchigo plz make another one if u want 2 post*
 Unrelated caption pics wanted!
*
best pic gets các điểm thưởng
Fairy8346 posted hơn một năm qua
*
do u like mine??
16falloutboy posted hơn một năm qua
*
do something like KishuandIchigo
Fairy8346 posted hơn một năm qua
*
do u like mine?
Bluestar208 posted hơn một năm qua
 Fairy8346 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

KishuandIchigo said:
Duck.
select as best answer
 Duck.
posted hơn một năm qua 
*
I spelled it wrong :| bạn know what i mea
KishuandIchigo posted hơn một năm qua
*
U got the right idea
Fairy8346 posted hơn một năm qua
16falloutboy said:
Here's mine, it stars Gerard Way!
select as best answer
 Here's mine, it stars Gerard Way!
posted hơn một năm qua 
Bluestar208 said:
here is mine
select as best answer
 here is mine
posted hơn một năm qua 
*
awwwww that's so cute!!!!!!!!!!!!
16falloutboy posted hơn một năm qua
*
thnx =D
Bluestar208 posted hơn một năm qua
*
as u hav noticed im becoming thêm obseesed ^^
Bluestar208 posted hơn một năm qua
next question »