trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

WHO iNVENTED LOL??

im just sooo curious about LOL – Liên minh huyền thoại like who invented it and what it really means?????
 illllly_JDB posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

kylie925 said:
the LOL – Liên minh huyền thoại master did.and it means laught out loud
(random pic)
select as best answer
 the LOL – Liên minh huyền thoại master did.and it means laught out loud (random pic)
posted hơn một năm qua 
next question »