trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Watch this!

just watch.... its as simple as that
ps please bình luận about what bạn think
pps if bạn have any other Akatsuki video please post
 sassikassi posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

dodo4 said:
no,Thanks I don't smoke!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »