trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

How do bạn add pictures to a banner in your club?

các điểm thưởng for proper answers

 dolphin4710 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

storylover said:
bởi photoshop
select as best answer
posted hơn một năm qua 
pumpkinqueen said:
Go to chỉnh sửa club, click đăng tải banner, pick a picture to use, and bạn have a banner.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »