trả lời câu hỏi này

Rachelle Lefevre Câu Hỏi

would bạn ratter ngày jacob(the cute worewolf)or edward (the sexy vampire)

soo who its ganna be
 would bạn ratter ngày jacob(the cute worewolf)or edward (the sexy vampire)
*
edward
whitney284 posted hơn một năm qua
 whitney284 posted hơn một năm qua
next question »

Rachelle Lefevre Các Câu Trả Lời

_Princess_ said:
Edward always !!
Jacob is cute and hot but Edward is my sexy vampire !!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »