Rachel Berry and Quinn Fabray Updates

a comment was made to the poll: Who??? hơn một năm qua by Nicky23
a photo đã được thêm vào: Faberry hơn một năm qua by lesvid366
an icon đã được thêm vào: FaBerry(4x12) hơn một năm qua by Kev206
a comment was made to the photo: Faberry won the best couple on E! hơn một năm qua by malteser4
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by mixedchick336
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by mixedchick336
a poll đã được thêm vào: Who??? hơn một năm qua by Albiee