Queen Updates

a poll đã được thêm vào: {album ratings} made in heaven (1995) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} innuendo (1991) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} the miracle (1989) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} a kind of magic (1986) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} the works (1984) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} hot không gian (1982) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} flash gordon (1980) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} the game (1980) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} jazz (1978) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} news of the world (1977) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} a ngày at the races (1976) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} a night at the opera (1975) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} sheer tim, trái tim attack (1974) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} Queen II (1974) cách đây 2 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: {album ratings} Queen (1973) cách đây 2 tháng by rachel713
an icon đã được thêm vào: Queen cách đây 3 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: my hàng đầu, đầu trang 5 Queen albums ; your favorite? cách đây 3 tháng by EmaSomolanyiova
a comment was made to the poll: my hàng đầu, đầu trang 5 songs from the album sheer tim, trái tim attack (1974) ; your favorite? cách đây 3 tháng by EmaSomolanyiova
a comment was made to the poll: When Bohemian Rhapsody was written, it was years before Freddie found out he had aids but the lyrics in it make it sound as though he already knew. Who agree's???? cách đây 4 tháng by rachel713
a link đã được thêm vào: Freddie Mercury remembered 28 years after his death cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: We Care- A Freddie Mercury Tribute cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Freddie Mercury Tribute 28 Years Later cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Tribute To Freddie Mercury - 24/11/19 cách đây 4 tháng by rakshasa
a comment was made to the poll: [10] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [9] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [8] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [7] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [6] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [5] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [4] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [3] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [2] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a comment was made to the poll: [1] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [10] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [9] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [8] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [7] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [6] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [5] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [4] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [3] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [2] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: [1] my hàng đầu, đầu trang 50 Queen songs in alphabetical order ; your favorite? cách đây 4 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 15 Queen âm nhạc video ; your favorite? cách đây 6 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: Which decade is your yêu thích for Queen? cách đây 6 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: Who is your #4 yêu thích song writer in Queen? (not your yêu thích member, but the one who wrote your yêu thích songs) cách đây 6 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: Who is your #3 yêu thích song writer in Queen? (not your yêu thích member, but the one who wrote your yêu thích songs) cách đây 6 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: Who is your #2 yêu thích song writer in Queen? (not your yêu thích member, but the one who wrote your yêu thích songs) cách đây 6 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: Who is your #1 yêu thích song writer in Queen? (not your yêu thích member, but the one who wrote your yêu thích songs) cách đây 6 tháng by rachel713
a poll đã được thêm vào: my hàng đầu, đầu trang 5 songs from the album made in heaven (1995) ; your favorite? cách đây 7 tháng by rachel713