Nữ hoàng Elizabeth II Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

cake
BJsRealm đã đưa ý kiến …
Happy birthday, Your Majesty! 🇬🇧🎂🇬🇧🍰🇬🇧 HRM Queen Elizabeth II got born on 21st of April, back in 1926. 👑🇬🇧👑🇬🇧👑 God save the Queen & long may she reign! 👑🇬🇧👑🇬🇧👑 đã đăng hơn một năm qua
LeoRising đã đưa ý kiến …
Long live the Queen. đã đăng hơn một năm qua
BJsRealm đã bình luận…
Agreed. God save the Queen! hoặc our future King! (Hopefully, Prince William.) <33 hơn một năm qua
sunny
gwendiamond đã đưa ý kiến …
Your Majesty!
*bows* đã đăng hơn một năm qua
LocalArtistist đã đưa ý kiến …
only 15 những người hâm mộ :( đã đăng hơn một năm qua