Princess Zelda Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

Anime_lover0_0 đã đưa ý kiến …
Hi nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
monkey
iHyrule đã đưa ý kiến …
I really wish we can have a contest for a new Banner and club biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
lovebaltor đã bình luận…
We could. bạn don't need the creator of the club to change the look. We just need to choose a banner and biểu tượng and then message one of the creators of fanpop. They'll change the spot for us. hơn một năm qua
iHyrule đã bình luận…
Yay all we need to do now is have a contest and find people who would like to participate. hơn một năm qua
pumpkinqueen đã bình luận…
I'd be willing to thiết kế a banner and icon. hơn một năm qua
Michel-CG đã đưa ý kiến …
*0* is great đã đăng hơn một năm qua
buttercupthePPG đã đưa ý kiến …
I like twilight princess and wind waker đã đăng hơn một năm qua
zylice đã đưa ý kiến …
I like Spirit Tracks Zelda and Twilight Princess Best :-) đã đăng hơn một năm qua
big smile
HarukaMamotte đã đưa ý kiến …
100th người hâm mộ wh-hoo!!! đã đăng hơn một năm qua
sacada-smile đã đưa ý kiến …
How did zelda's hair go from blone to brown? Ps I'm a newbie at this club :) đã đăng hơn một năm qua
thespecialluma đã đưa ý kiến …
Made a new club. Nintendo girls đã đăng hơn một năm qua
heart
15blondCurtis đã đưa ý kiến …
26TH fan! đã đăng hơn một năm qua
VGfan30 đã đưa ý kiến …
I can't believe I didn't know about this club before. I'm glad there is one. I tình yêu all the Princess Zeldas. đã đăng hơn một năm qua
Takuya đã bình luận…
Me too! And Welcome ^^ hơn một năm qua
yolomcswagger đã bình luận…
welcome hơn một năm qua
justinfangrrl đã đưa ý kiến …
Zelda is SO awesome. I can't belive some people think she's helpless and bratty... đã đăng hơn một năm qua
smile
Annabeth_32 đã đưa ý kiến …
princess zelda is so cool! đã đăng hơn một năm qua
heart
Takuya đã đưa ý kiến …
This a very good club ^^
I just wish thêm people would tham gia it ^^ đã đăng hơn một năm qua