PonyBoy Curtis & Johnny Cade Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

candiegirl321 đã đưa ý kiến …
i tình yêu johnny đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ponyboy9132 đã đưa ý kiến …
I started a club called Stay Gold, please join! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ponyboy9132 đã đưa ý kiến …
I started a club called Everything Outsiders, please join! đã đăng hơn một năm qua
jamir21 đã bình luận…
can i have the link please hơn một năm qua
Ponyboy9132 đã bình luận…
link hơn một năm qua
jamir21 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Ponyboy đã đăng hơn một năm qua
JohnnyPonyboy đã đưa ý kiến …
I tình yêu Johnny and Ponyboy. I like Johnny better though. đã đăng hơn một năm qua
GreaserGirl95 đã đưa ý kiến …
Two of the hottest,cutest and sweetest man i've ever seen <3 đã đăng hơn một năm qua
Ponyboy9132 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the part in the movie when they're in the lot cuddling uder the stars; that was sooooo adorable! I wish guys now a days were man enough to do that. I loooove ngựa con, ngựa, pony and Johnnycake! Stay Gold. đã đăng hơn một năm qua
MAYA_11 đã bình luận…
I tình yêu that part too! Awwww they're so cute hơn một năm qua
ponylover101 đã bình luận…
i know guys were some much sweeter then i tình yêu them ponys sooooooo hot hơn một năm qua
LoveIsLouder800 đã bình luận…
I tình yêu both, ngựa con, ngựa, pony and Johnny. But I think Pony's hotter. hơn một năm qua
ponyboylover44 đã đưa ý kiến …
They Both Super Sexy As Shit !!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
rosewaterlove đã bình luận…
My god IKR?????? They're the cutest guys EVER :3 hơn một năm qua
Kaistts đã bình luận…
Johnny Cade especially. hơn một năm qua
TorieDrew đã bình luận…
Oh golly, they sure are. hơn một năm qua
LoveIsLouder800 đã bình luận…
bạn can say that again. hơn một năm qua
rosewaterlove đã đưa ý kiến …
Ponyboy and Johnny are the two cutest guys in themovie!!! I have this huge crush on ponyboy :) đã đăng hơn một năm qua
PonyboyLover đã bình luận…
awww they are so cute... hehehe... I tình yêu them too :D <3 hơn một năm qua
rosewaterlove đã bình luận…
Ikr????? :D <3 hơn một năm qua
baileyferg đã bình luận…
and sodapop hơn một năm qua
wink
lovemoviesmusic đã đưa ý kiến …
tình yêu both of them.. They're soooo sweet if only there were guys like them today;( STAY GOLD! đã đăng hơn một năm qua
TorieDrew đã bình luận…
If there was a guy out there like Johnny, he'd be mine in a heartbeat. I would never let that boy go. hơn một năm qua
lucylucyluc đã đưa ý kiến …
omg ponyboy curtis!!! tình yêu the way he speaks, he is so sweet, and sexy and cuteeeeee! đã đăng hơn một năm qua
CountryQueen97 đã đưa ý kiến …
Oh my Gosh, PONYBOY!(: He's so sweet! (& Hot too.) (: đã đăng hơn một năm qua
carissa3243 đã đưa ý kiến …
i think ngựa con, ngựa, pony boy i like him so much đã đăng hơn một năm qua
heart
goblinking1 đã đưa ý kiến …
I mostly like Ponyboy because he's the main character and secretly I think that he's cute. đã đăng hơn một năm qua
greasergirl96 đã đưa ý kiến …
I tình yêu PONYBOY AND JOHNNY!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
goblinking1 đã bình luận…
so do I!!! hơn một năm qua
Greaserluver đã bình luận…
me too!!! hơn một năm qua
LoveIsLouder800 đã bình luận…
me too!!! hơn một năm qua