Pokemon Guys Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

Ashgrenija558 đã đưa ý kiến …
Cilan is funny đã đăng hơn một năm qua
rubyskitty đã đưa ý kiến …
Pokemon Guys!!!!! RUBY! Green Oak, Gary Oak, Drew, Paul, Barry, Richie, Riley, Chili, Volkner, and More!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
brodie1800 đã đưa ý kiến …
Awwwwww on the guys danh sách they did not have Brodie.............Damn it! đã đăng hơn một năm qua
oneahsan đã đưa ý kiến …
new pokemon is nice... đã đăng hơn một năm qua
awesum-o đã đưa ý kiến …
I like old Pokemon better:) đã đăng hơn một năm qua
zidhoggon đã bình luận…
xin chào everyone, if u know about pokemon x and y coming out then u should know the legendaries. But, i heard and seen a z legendarie named zidhoggon. it will be a dragon and a poison type. hơn một năm qua
animestaff43 đã bình luận…
bạn can watch pokemon thuyền www.anime4fun.com site very attractive bared hơn một năm qua
tomboyish22 đã đưa ý kiến …
CHILIIII <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
mewmeema1 đã đưa ý kiến …
I am in tình yêu with barry!!!!!!!!!!! ( '-' ) đã đăng hơn một năm qua
mewmeema1 đã bình luận…
i want a barry plushy hơn một năm qua
heart
nidoqueen đã đưa ý kiến …
yea and i'm in tình yêu with bock <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3. đã đăng hơn một năm qua
KojiroLove đã đưa ý kiến …
Im in tình yêu with James <3 đã đăng hơn một năm qua
iluvshadowo3o đã bình luận…
... hơn một năm qua
BBfan502 đã đưa ý kiến …
I'm in tình yêu with Cilan! <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
mewmeema1 đã bình luận…
he is ugly hơn một năm qua
BBfan502 đã bình luận…
What? Cilan is adorable! hơn một năm qua
PrincessDawn đã đưa ý kiến …
Im the biggest người hâm mộ of Ash and he is my favourite male character. Ash is the best ;) đã đăng hơn một năm qua
sweetrose67 đã bình luận…
yes me too! hơn một năm qua
mewmeema1 đã bình luận…
barry is cuter! hơn một năm qua
heart
Mentalist100 đã đưa ý kiến …
I tình yêu ash he is soooooooooo cuuuuuute!!!! đã đăng hơn một năm qua
PrincessDawn đã bình luận…
Ash is the best! hơn một năm qua
Mentalist100 đã bình luận…
bạn got that right! hơn một năm qua
sweetrose67 đã bình luận…
Ash is C-OOL! hơn một năm qua
mewmeema1 đã bình luận…
ash is gay and retarded! barry is hot hơn một năm qua
heart
nidoqueen đã đưa ý kiến …
i just sooooo tình yêu brock to me he's cute, loveable, handsom, dreemy, kind, sweet, nice, and just sooooooooo cool. đã đăng hơn một năm qua
mewmeema1 đã bình luận…
i can kinda follow that hơn một năm qua
rebeccasparks90 đã đưa ý kiến …
hi every one my yêu thích is james cause he is funny and cute and nicer than that purple haired teammate jesse đã đăng hơn một năm qua
Boomerxbubbles đã bình luận…
James has purple hair jessie has red hair hơn một năm qua
wallah2001 đã bình luận…
No Jessie has thêm of a magenta! hơn một năm qua
mewmeema1 đã bình luận…
i think of jessie's hair being red màu tím hơn một năm qua