Pokemon Aura Guardians Updates

a comment was made to the wallpaper: Lucario hơn một năm qua by luismm
a comment was made to the photo: Pokemon Lucario and the Mystery of Mew hơn một năm qua by PYRUS4EVR
a comment was made to the fan art: Aura Users~ Riley and Sir Aaron~ hơn một năm qua by lucariosaura
a comment was made to the fan art: Aura Users~ Riley and Sir Aaron~ hơn một năm qua by Advance-Artist
a poll đã được thêm vào: What's your opinion on the mega Lucario? hơn một năm qua by Advance-Artist
fan art đã được thêm vào: Aura Users~ Riley and Sir Aaron~ hơn một năm qua by Kiyuki
a comment was made to the photo: Riley and Lucario Using Aura hơn một năm qua by RollBotFan
a photo đã được thêm vào: Riley and Lucario Using Aura hơn một năm qua by RollBotFan
an icon đã được thêm vào: Riley Using Aura hơn một năm qua by RollBotFan
a wallpaper đã được thêm vào: Lucario hơn một năm qua by RollBotFan