pitbull and parolees Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

big smile
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
GOT 11 FANS!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
misscrazel đã bình luận…
Do bạn want me to post something about it on thêm clubs? hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
yes that be very kind hơn một năm qua
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
can anyone post stuff on here besides me đã đăng hơn một năm qua
big smile
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
GOT 9 những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
I GOT 8 FANS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
gabbylove1d123 đã đưa ý kiến …
i would like to meet Tia. đã đăng hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
OMG!!!!! i would like to meet her !!!!!!!!!! hơn một năm qua
big smile
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
i got another người hâm mộ on my club !!!! now i have 5 những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
niraraha đã bình luận…
i joined ur club and nice to meet u:-0 hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
thanks hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
nice to meet u too hơn một năm qua
heart
katnisseverden đã đưa ý kiến …
i tình yêu it :) đã đăng hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
thanks !!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
katnisseverden đã bình luận…
welcome hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
ya he dose !!!!!!!! :{0 hơn một năm qua
big smile
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
new episode !!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
of pitbulls and parolees hơn một năm qua
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
how do u get the thông tin các nhân pic and back ground pic?????????????????????????????????????????????????????????? đã đăng hơn một năm qua
ErnieHannah333 đã bình luận…
See near the "your a fan! and number of những người hâm mộ button" ? Under that should be a button that says chỉnh sửa club and bạn can đăng tải the pictures there :T hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
kk hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
: -T hơn một năm qua
smile
jaimiejo128 đã đưa ý kiến …
hope u like my club đã đăng hơn một năm qua
jaimiejo128 đã bình luận…
it is called pitbull and parolees hơn một năm qua