Pirates Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

mischievous
glelsey đã đưa ý kiến …
*another năm passes* Happy "Talk Like a Pirate Day" again, me hearties! bạn landlubbers gettin' tired o' me same message năm after year? đã đăng hơn một năm qua
big smile
glelsey đã đưa ý kiến …
*1 năm after my last tường post here* Happy "Talk Like a Pirate Day" once again, mateys. Hope ye be enjoying it, arrr! đã đăng hơn một năm qua
wink
glelsey đã đưa ý kiến …
Arrr! Happy "Talk Like a Pirate Day", mateys! đã đăng hơn một năm qua
laugh
TheLefteris24 đã đưa ý kiến …
YO-HO-HO !!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
ITF đã đưa ý kiến …
Please tham gia my club called ITF's stories đã đăng hơn một năm qua
WaltDeadbone đã đưa ý kiến …
Pirates ftw! đã đăng hơn một năm qua
goblinking1 đã đưa ý kiến …
I have this weird thing that whenever I talk to something I have this urge to say Aye instead of yes :D đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
kurt-wagner đã đưa ý kiến …
I am the mighty Devil's Scourge! Fear me! đã đăng hơn một năm qua
foxyroxanne đã bình luận…
all we have 2 fear is your devil's tail hơn một năm qua
kurt-wagner đã bình luận…
MWAH HA HA! hơn một năm qua
foxyroxanne đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
jazzziejay56 đã đưa ý kiến …
My nick name is captain. It been that since the fourth grade, my friend who worked at a đàn ghi ta, guitar cửa hàng gave it to me. đã đăng hơn một năm qua
megan1359 đã đưa ý kiến …
link
(dont hav to watch it all) đã đăng hơn một năm qua
Sprinter23 đã đưa ý kiến …
omg I wish I could be one of those badass female pirates where they don't know I'm a woman until I pop out one of my boobs and BAM!! I get 'em!! wouldn't that just be the most epic thing of all time? đã đăng hơn một năm qua
Sirea1 đã bình luận…
Would be great! hơn một năm qua
megan1359 đã bình luận…
no lame hơn một năm qua
Sirea1 đã đưa ý kiến …
I tình yêu pirates! đã đăng hơn một năm qua
charliebonegirl đã đưa ý kiến …
pirates rrrrrrrrrrrrrrrr cool... i know its been done...... đã đăng hơn một năm qua