màu hồng, hồng cellphones Updates

a poll đã được thêm vào: Do bạn own a màu hồng, hồng phone? hơn một năm qua by big-fat-meanie
a comment was made to the photo: CELL PHONES! hơn một năm qua by naynay1523
a comment was made to the poll: do bạn have everything màu hồng, hồng not just your cellphones????even phone charms hơn một năm qua by Winxlove