Pikachu Updates

a photo đã được thêm vào: Sitting Pikachu cách đây 4 tháng by raichufrom2002
a video đã được thêm vào: POKÉMON Detective Pikachu hơn một năm qua by MisterH
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by normadavis
an answer was added to this question: Why does Pikachu like ketchup? hơn một năm qua by _Sponchi_
a comment was made to the poll: Whats better... hơn một năm qua by Winxer4life1
a wallpaper đã được thêm vào: 91-7300222841=::$$::= LoVe MaRrIaGe SpEcIaLiSt BaBa Ji Chhattisgarh hơn một năm qua by dfewefc
fan art đã được thêm vào: 91-7300222841 ___@BLACK MAGIC SPECIALIST baba ji in Noida hơn một năm qua by dfewefc
an icon đã được thêm vào: 91-7300222841 Vashikaran specialist baba ji in Italy hơn một năm qua by dfewefc
a comment was made to the photo: :( hơn một năm qua by Itslexahrrr
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by Itslexahrrr
a comment was made to the poll: Pichu, Pikachu, hoặc Raichu? hơn một năm qua by emmatheunicron
a comment was made to the fan art: Pikachu eating lolly hơn một năm qua by MiaCrodia
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by MiaCrodia
a comment was made to the photo: My dog hơn một năm qua by MiaCrodia
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by Pikachugirllove
a comment was made to the fan art: sick pikaCHEW hơn một năm qua by AmyLoaf
a comment was made to the fan art: Pikachu Chibi hơn một năm qua by Pikachugirllove
a comment was made to the fan art: Pikachu hơn một năm qua by Pikachugirllove
a comment was made to the poll: Do bạn think you'll be sad if Pikachu got replaced? hơn một năm qua by Pikachugirllove
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: water Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Shadow Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pika Lovin' hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pikachu car hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pikachu car two hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pikachu car 3 hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Lion Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Volt Tackle bởi =Kilala04 hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Pikachu DS hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: cupcake Pikachu bởi ~MariRezende hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the photo: Sad Pika hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the fan art: we dare bạn hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the fan art: Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the fan art: Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a comment was made to the fan art: Pikachu hơn một năm qua by AllieDreams
a pop quiz question đã được thêm vào: 2013? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: 2017 Movie? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: 21-4=? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GOOGOOGAAGAA hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: Be honest... did bạn rather continue the câu hỏi kiểm tra for an another go? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: Have bạn seen Sparky? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Raichu? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Pikachu's Ultra Combo in New MUGEN 5? hơn một năm qua by MosesChan01
a comment was made to the pop quiz question: How does the boost Pikachu taught in which level at new Pokemon? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: How does the boost Pikachu taught in which level at new Pokemon? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: REMEMBER??? hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: Choose the answer hơn một năm qua by MosesChan01
a pop quiz question đã được thêm vào: How Many Holes in a polo? hơn một năm qua by MosesChan01