Pi Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

laugh
MoreThanFangirl đã đưa ý kiến …
Hmmm... pie! xD đã đăng hơn một năm qua
ChiliPepperLuv đã đưa ý kiến …
Happy Pi Day, everyone! I'd also like to say happy birthday to Albert Einstein. đã đăng hơn một năm qua
ILOVE1DX5 đã đưa ý kiến …
Pi is my BFF's B-Day!!!!! đã đăng hơn một năm qua
MoreThanFangirl đã bình luận…
3/14 ;-) hơn một năm qua
big smile
rozeliafayard đã đưa ý kiến …
on pi ngày at school we get to pi our teachers and we get to decorate a cool T áo sơ mi for competition oh and we have a moon pie eating contest đã đăng hơn một năm qua
smile
silverfang97 đã đưa ý kiến …
3.141592653589793238462 đã đăng hơn một năm qua
garth21 đã bình luận…
wha?!?!? hơn một năm qua
heavymetalfan đã bình luận…
Obviously its the numbers for Pi hơn một năm qua
silverfang97 đã bình luận…
That's right. hơn một năm qua
laugh
no1drwhofan đã đưa ý kiến …
I am a big người hâm mộ off pi that I worked out the square root to 10 significant figures (I think):
1.772553855. LOL!!! đã đăng hơn một năm qua
hgfan5602 đã đưa ý kiến …
Pi ngày is March 14, 2015. Get ready to celebrate it in 2015. Get it? (3.1415...) đã đăng hơn một năm qua
blah92 đã đưa ý kiến …
happy Pi ngày :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
lollipopszx3 đã đưa ý kiến …
I hope everybody is ready for tomorrow! (3.14.(12)) đã đăng hơn một năm qua
laugh
pEnELoPe3six đã đưa ý kiến …
my classmates would refer its PIE not PI! but for me, its PI not PIE XD đã đăng hơn một năm qua
pEnELoPe3six đã bình luận…
we only had 3.14 in our 5th grade hơn một năm qua
Tdwtrockz đã đưa ý kiến …
I
know 120 numbers of pie đã đăng hơn một năm qua
carenwang90 đã bình luận…
cool! bạn know it! hơn một năm qua
carenwang90 đã bình luận…
PI NOT PIE! hơn một năm qua
Tdwtrockz đã bình luận…
ya ok whatev hơn một năm qua
Aqua81999 đã đưa ý kiến …
3.1415926535897932384626433822795028841971693993751058209
Everyone loves Pi! đã đăng hơn một năm qua
fantastic_evie đã đưa ý kiến …
Hahaha! This is soooo random! :P đã đăng hơn một năm qua
NoahFanNumber1 đã đưa ý kiến …
Happy Pi day!!! 3/14!!!! đã đăng hơn một năm qua
Dragonclaws đã đưa ý kiến …
Nooo! There are 71 too many fans! đã đăng hơn một năm qua