Peter Criss Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

sweetcks đã đưa ý kiến …
Im one huge người hâm mộ of yours! Doing manniquin in your honor outfit from Beth video..our trang chủ is 80% Kiss collection. But bạn are my yêu thích of them all..I would tình yêu to be able spend 1 giờ with bạn ha ha Probably wouldnt say much be smiling to much ! But I do wish bạn the very best! I tình yêu your songs!.. đã đăng hơn một năm qua
Ozzy65 đã đưa ý kiến …
Is there someone who has Peter Criss solo album's chords hoặc tabs? đã đăng hơn một năm qua
twilighter4evr đã đưa ý kiến …
new banner hope everyone is liking this one ♥ đã đăng hơn một năm qua
rakshasa đã bình luận…
Had to come and see, it's Great!! bạn put together some good pictures of Peter ^_^ x0x0x0x hơn một năm qua
samlicker01 đã bình luận…
I tình yêu it, bạn put together some great pic's!! hơn một năm qua