Percy Jackson & The Olympians Files Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

angelic
jimottoverlord9 đã đưa ý kiến …
Um me and 3 Những người bạn made a team called team demigod... Is it ok that I'm the son of iris cầu vồng goddess đã đăng hơn một năm qua
duncylovescourt đã đưa ý kiến …
can't wait for the một giây movie to come out đã đăng hơn một năm qua
i_am_zim đã đưa ý kiến …
    

I JUST MADE THE BEST CLUB EVER!!!!!!!! i will now tell bạn what it is. ok ok what is the one thing we have bin doing on this club for so long but we know we should not???? FIGHTING!!!!!!! that's right the fanpop creators made a new club category for versus so i made a Percy Jackson sách V.S. Percy Jackson phim chiếu rạp club!!!! go tham gia and fight to the death!!!!!!!!!!!!!!! i am on the sách side!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
WiseGirl_Shayne đã bình luận…
The sách rock.. hơn một năm qua
LinaHarrow đã bình luận…
Lol, I made a Tyson club. Go tham gia that. hơn một năm qua
percabeth97 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại XD hơn một năm qua
jimottoverlord9 đã bình luận…
I'll join!!! I'm son of Iris and I can travel at the speed of light without getting tired like Nico!!! hơn một năm qua