hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc (펜타곤) Updates

a video đã được thêm vào: (PENTAGON) - #94 (1st Full Album [UNIVERSE : THE BLACK HALL] 재킷 촬영 비하인드)│ENG cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 펜토리 #95 ('Dr. 베베' M/V 촬영 비하인드 PART 1)│ENG cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: (PENTAGON) - 펜토리 #96 (텐-타스틱! 1집 가수 펜타곤입니다!) cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: (PENTAGON) - 펜토리 #97 ('TALK'로 가득 찬 대기실) cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: (PENTAGON) - 펜토리 #98 (오늘도 흥겨운 성수동 힙합 동아리 친구들)│ENG cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: (PENTAGON) -#99 (여원이의 이중생활 @ '어쩌다 가족' 제작발표회)│ENG cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 2021 시즌 그리팅 (2021 SEASON'S GREETINGS) cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: 여원(YEOONE) - ASMR : Mouth👄 Brushing🧹 Hand🤲 Sound cách đây 7 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 펜토리 #126 (잊지 못할 첫 1위의 날! 🏆)│ENG cách đây 7 ngày by Elinafairy
a photo đã được thêm vào: Yeo One 💖 cách đây 16 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' (Choreography Practice Video) (Movie ngôi sao Ver.) cách đây 19 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc - 'Lovesick Boys (BLACKPINK - Lovesick Girls)' COVER | [it's LIVE] K-POP live âm nhạc hiển thị cách đây 19 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc - giống cúc, giống cúc, daisy | [it's LIVE] K-POP live âm nhạc hiển thị cách đây 19 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 펜토리 #125 ('데이지' 프로모션 비하인드 PART 1)│ENG cách đây 23 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc Sings BTS, Blackpink, and thêm | 8-Bit Melody Challenge cách đây 23 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: PENTAGON(펜타곤) - Daisy(데이지) @인기가요 inkigayo 20201025 cách đây 24 ngày by Elinafairy
fan art đã được thêm vào: PENTAGON: giống cúc, daisy cách đây 27 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 펜토리 #124 (3rd Online người hâm mộ Meeting [PENTAG-ON AIR] 비하인드)│ENG cách đây 27 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: PENTAGON- 'Daisy' M/V 2000만뷰 공약 이행 라이브 : '유니버스 고맙데이지🌼' cách đây 27 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' Performance Video cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [쇼! 음악중심 4K] 펜타곤 -데이지 (PENTAGON -Daisy) 20201031 cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 'Daisy (Japanese Ver.)' Official Lyric Video cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '雏菊 (Daisy Chinese Ver.)' Official Lyric Video cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: K-POP STARS make a DANCE CHALLENGE with những người hâm mộ | The Challengers_PENTAGON cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: K-POP STARS sing in THREE Languages🎤| INA/POR/TAG | hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc | TRANSONGLATION cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 2020 hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc ONLINE buổi hòa nhạc [WE L:VE] - ID (ENG) cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a comment was made to the poll: Who is your fav hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc member? cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc - '데이지(Daisy)' (Acoustic Ver.) @ 10th Mini Album [WE:TH] hoa LIVE🌼 IN JARASUM cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: aisy [Show Champion] 펜타곤 - 데이지 (PENTAGON - Daisy) l EP.375 cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc YANAN 'Daisy' FanCam)│@SBS Inkigayo cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: HONGSEOK FOCUS '데이지(Daisy)' (PENTAGON) l Fancam @MusicBank cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc WOOSEOK FanCam | @MCOUNTDOWN_ cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: 쿨룩 LIVE ▷펜타곤 (PENTAGON) '데이지(Daisy)' /201012[박원의 키스 더 라디오] cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' (홍석 Focus) @ ONLINE MEDIA SHOWCASE cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' âm nhạc Clip cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc (펜타곤) First Win at The hiển thị giống cúc, giống cúc, daisy (데이지) | CONGRATULATIONS hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc & UNIVERSE cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: PENTAGON, giống cúc, giống cúc, daisy (펜타곤, 데이지) [THE hiển thị 201020] cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' M/V (Performance Ver.) cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: PENTAGON(펜타곤) - Daisy(데이지) @인기가요 inkigayo 20201018 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [PENTAGON - Daisy] Comeback Stage | M COUNTDOWN 201015 EP.686 cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: PENTAGON(펜타곤) - Daisy(데이지) [Music Bank / 2020.10.16] cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc - giống cúc, giống cúc, daisy Line Distribution (Color Coded) cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' (Choreography Practice Video) cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' Official Lyric Video cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 펜토리 #120 (10th Mini Album [WE:TH] 재킷 촬영 비하인드) cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' @ ONLINE MEDIA SHOWCASE cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' Official âm nhạc Video cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 막 나가는 인터뷰 : 펜타곤의 퇴근길!│ENG cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' M/V Teaser 2 cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - '데이지(Daisy)' M/V Teaser 1 cách đây một tháng 1 by Elinafairy