Penélope Cruz Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

laugh
drewjoana đã đưa ý kiến …
Stunning New Look (: đã đăng hơn một năm qua
heart
makintosh đã đưa ý kiến …
New spot look. YAY! đã đăng hơn một năm qua
cake
johnnydlover đã đưa ý kiến …
Happy birthday !!!! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i like her đã đăng hơn một năm qua
kashif1973 đã đưa ý kiến …
She is my dream life partner. mmmmmmmmmmmwah!!! đã đăng hơn một năm qua
magicfairydust đã đưa ý kiến …
she is gorgeous! đã đăng hơn một năm qua
wink
cutyjel_lix đã đưa ý kiến …
neveer gets oLd!!! oh yEah..
great fan.. đã đăng hơn một năm qua
princecharlie4 đã đưa ý kiến …
one word ....sexy đã đăng hơn một năm qua
princecharlie4 đã đưa ý kiến …
hi
đã đăng hơn một năm qua
snowwhitesilver đã đưa ý kiến …
Growl! đã đăng hơn một năm qua
kiss
johnnydlover đã đưa ý kiến …
go vote for Penelope, pirates of the caribbean,.... at the scream awards!!
link
<3<3 đã đăng hơn một năm qua
titaki2002 đã đưa ý kiến …
bạn ARE A FANTASTIC PENELOPE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smirk
Bond_Of_Fury đã đưa ý kiến …
Penélope Cruz has got to be one of the hottest các nữ diễn viên on the face of the planet. đã đăng hơn một năm qua