Pavel Chekov Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

crying
makintosh đã đưa ý kiến …
Terrible news about Anton Yelchin. RIP đã đăng hơn một năm qua
evermindforever đã bình luận…
yes, so sad :((((((( hơn một năm qua
zazaye đã đưa ý kiến …
I like the old chekov he looks like a real Russian :-) đã đăng hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
yeah he was the best :D hơn một năm qua