Pattie Boyd Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

paulmccartney đã đưa ý kiến …
where can u buy wonderful night??? is it about pattie hoặc george harrison??? đã đăng hơn một năm qua
kissastrophe đã bình luận…
I'm pretty sure bạn can purchase Wonderful Tonight at a Barnes and Nobles, hoặc offline from Amazon. It's about Pattie Boyd and her life, spent with both George Harrison and Eric Clapton. hơn một năm qua
thebeatlesgurl7 đã đưa ý kiến …
I read wonderful tonight and I hysterically cried and laughed. If bạn have not read it yet I would highly recommend buying it!!!!! đã đăng hơn một năm qua