Park Bom Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

heart
B65I9jcqxjc đã đưa ý kiến …
Bommie I tình yêu you. Hope to see bạn soon <3~ đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Bom unnie!!
tình yêu bạn very much miss Park sis!
I wish bạn everything the best!
SARANGHAE ~ FIGHTING!
đã đăng hơn một năm qua
Aff_x_tion đã đưa ý kiến …
shes so pritty đã đăng hơn một năm qua
big smile
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
yay im super happy i got my dedicated medal in this club!
i tình yêu Bom!:} đã đăng hơn một năm qua
nevenkastar đã bình luận…
Congratz <33 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
thank u!:}<3 hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
aww congrats ^^ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
aw thanks!:}^^ hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
Bom is fantastic!:} đã đăng hơn một năm qua
smile
shiraz97 đã đưa ý kiến …
link
plz tham gia đã đăng hơn một năm qua
heart
kris2ne1 đã đưa ý kiến …
best K-pop star! đã đăng hơn một năm qua
smile
kayebundalian đã đưa ý kiến …
Very Beautiful BOMMIE đã đăng hơn một năm qua
cypa_blackjack đã đưa ý kiến …
i tình yêu her so much đã đăng hơn một năm qua
The_Zebra_Freak đã đưa ý kiến …
She is the best out of all of them in my opinnion :) đã đăng hơn một năm qua
heart
Hinata45 đã đưa ý kiến …
Park Bom is the cuttest person on earth đã đăng hơn một năm qua
meganknox đã đưa ý kiến …
I Wish I can meet Park Bom.. đã đăng hơn một năm qua
heart
KippyGirl đã đưa ý kiến …
Bom's hair is red again! Thank bạn Bommie! ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
minjoong501 đã đưa ý kiến …
Bommie <3 đã đăng hơn một năm qua