Paris Hilton & Lady GaGa Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

Aurychansan đã đưa ý kiến …
Paris Hilton è bella đã đăng cách đây 5 tháng
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i like tình yêu them hơn một năm qua
Aurychansan đã bình luận…
Oh cách đây 5 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Brava cách đây 5 tháng
bigbanna đã đưa ý kiến …
gaga đã đăng hơn một năm qua
IsabelleKiss đã đưa ý kiến …
What a duo! đã đăng hơn một năm qua
Britneys1Fan đã đưa ý kiến …
I tình yêu Paris&Gaga! <3 Comments? đã đăng hơn một năm qua
Lilyjr đã bình luận…
Yeah both of them rule hơn một năm qua
ayyu13 đã bình luận…
BETTER GAGA hơn một năm qua
Britneys1Fan đã bình luận…
Lilyjr: Mhm.. They both rule :) :)) hơn một năm qua
hmmm
twilightlover73 đã đưa ý kiến …
ummm do they even have anything in common?
đã đăng hơn một năm qua
LUV_4_BIEBER đã bình luận…
There both dumb blondes! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
twilightlover73 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại true hơn một năm qua
Eclipse-YJ đã bình luận…
LIES!!!!!!!! hơn một năm qua