Paris Hilton & Lady GaGa Updates

a photo đã được thêm vào: 12491768 945823615508975 6807442404209568474 o 1 hơn một năm qua by markstamback
a comment was made to the poll: Best Icon...? hơn một năm qua by gagastar169
a comment was made to the poll: Who is better? hơn một năm qua by gagastar169
a comment was made to the poll: seriously tham gia my club: stefani joanne angelina germanotta hơn một năm qua by gagastar169
a comment was made to the poll: who is better? hơn một năm qua by gagastar169
a pop quiz question đã được thêm vào: who is bff in her tv hiển thị Paris Hilton's My New BFF 1? hơn một năm qua by kaymary
a pop quiz question đã được thêm vào: who is a nicky hilton? hơn một năm qua by kaymary
a screencap đã được thêm vào: Lady GaGa hơn một năm qua by kaymary
a wallpaper đã được thêm vào: Lady GaGa hơn một năm qua by kaymary
a pop quiz question đã được thêm vào: whats lady gaga real name hơn một năm qua by WINXSUPERFAN