Papi Lopez chihuahua Updates

a comment was made to the icon: Papi hơn một năm qua by i-iz-Papi
a comment was made to the link: cây anh túc, thuốc phiện is so cute hơn một năm qua by i-iz-Papi
a comment was made to the icon: Papi hơn một năm qua by teddybear64
a comment was made to the icon: Papi hơn một năm qua by teddybear64
an icon đã được thêm vào: Papi hơn một năm qua by teddybear64
a poll đã được thêm vào: Did bạn like Beverly Hills chihuahua 2? hơn một năm qua by rosyn_cullen