Pam Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

heart
Jackie_Brighton đã đưa ý kiến …
Pam is badass đã đăng hơn một năm qua
JJKabby đã đưa ý kiến …
I tình yêu the Trailer of Season 5! Pam and Eric.... đã đăng hơn một năm qua
SaintAquila đã đưa ý kiến …
I tình yêu the way she talks, I tình yêu her dresses, I tình yêu Pam!! đã đăng hơn một năm qua
vampiregirl92 đã đưa ý kiến …
I tình yêu pam! I felt so sorry for her at the end of the season. She has had a rough year! đã đăng hơn một năm qua
rainy
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
"I am so over Sookie and her precious fairy vagina! And her unbelievably stupid name! FUCK SOOKIE!" đã đăng hơn một năm qua
DarkSarcasm đã bình luận…
This is why I tình yêu Pam. She says what's on my mind. =P hơn một năm qua
rere14 đã bình luận…
yup same here, she says what exactly on my mind hơn một năm qua
Myruna đã bình luận…
FUCK SOOKIE. hơn một năm qua
courtneykutie đã đưa ý kiến …
Awww poor pam was upset about Eric giving up his life!!! đã đăng hơn một năm qua
monkey
YyzV đã đưa ý kiến …
why the fuck does Pam only have 327 fans? that rediculous đã đăng hơn một năm qua
courtneykutie đã đưa ý kiến …
I tình yêu pam,shes so funny! đã đăng hơn một năm qua
YyzV đã bình luận…
agreed!:D hơn một năm qua
courtneykutie đã bình luận…
:)! hơn một năm qua
LissyChristine đã đưa ý kiến …
"Let me tell bạn a little something about King Bill —he's a self-loathing, power-hungry, pompous little dork and bạn hate his guts. (...) Eric, snap the fuck out of it! bạn have no loyalty to Bill Compton, bạn are a viking vampire god and bạn bow to no one. If someone crosses bạn bạn rip out their liver with one fang!" đã đăng hơn một năm qua
SpikesSlayer08 đã bình luận…
I loved that part she nailed Bill to a tee "Let me tell bạn a little something about King Bill —he's a self-loathing, power-hungry, pompous little dork" hơn một năm qua
courtneykutie đã bình luận…
I tình yêu itttt! hơn một năm qua
LissyChristine đã đưa ý kiến …
Pam is hands down my yêu thích on the show! đã đăng hơn một năm qua
heart
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
"...or I will personally eat, fuck, and kill all three of you."

My god, this woman is awesome. =D đã đăng hơn một năm qua
courtneykutie đã bình luận…
I tình yêu pam too! hơn một năm qua
LissyChristine đã bình luận…
best. quote. ever. hơn một năm qua